Giới thiệu

Khi xây dựng một tòa nhà, chung cư cao tầng, các kỹ sư phải tính toán kỹ lưỡng đến diện tích thang máy, vị trí nào thích hợp nhất, thuận tiện nhất cho mọi người dễ dàng di chuyển....
Chi tiết

Thang May

Thang máy gia đình 26

Thang máy gia đình 25

Thang máy gia đình 24

Thang máy gia đình 22

Thang máy gia đình 21

Thang máy gia đình 20

Thang máy bệnh viện TMBV 03

Thang máy bệnh viện TMBV 02

Thang máy gia đình 19

Thang máy gia đình 18

Thang máy gia đình 17

Thang máy gia đình 16